В този раздел можете да се запознаете с най-често използваните шрифтове, както и да намерите примерни текстове за сватбени покани. Предлагаме множество разнообразни шрифтове за надписване както на кирилица, така и на латиница. Имаме богата колекция от текстове и можем да Ви погнемв избора на най-подходящия текст.

 

 

Уважаеми клиенти, по-долу можете да видите типови модели картички изписани с примерен текст и шрифт. Форматирането на текста, съдържанието и неговото разположение подбираме според модела картичка и съгласуваме с вас.